(2)DUZ SARI KAFA MISKILER
  ANA SAYFA | ( SIIRLERIM ) | ( 1 DUZ SARI KAFA MISKI ) | ( BASIK KINALI MISKILER ) |  ( 2 DUZ SARI KAFA MISKI ) | ( SARI KAFA SABUNILER ) | ( KUMESTEN GORUNUM ) | (  KENDI RESIMLERIM )  

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

 KUS   CENNETI  SULTANBEYLI  /  ISTANBUL / KREDI KARTINA TAKSIT YAPILIR /


KARA KANAT MISKI ERKEK

(11) KAFA KINASI KAN GIBI AYAK PACA SEBAB FIATI:1.250 YTL

KARA KANAT MISKI DISI

(12)  NUMARA KAFADAN KINALI KARA KANAT PACA  KAFA GUZEL DISI MISKI FIYATI :1.250YTL

KARA KANAT MISKI ERKEK

(13)NUMARA KAFADAN KINALI KARA KANAT MISKI ERKEK : 1.250 YTL

KAFADAN KINALI MISKI DISI

(14) KAFADAN KINASI COK GUZEL ERKEK PACALAR GUZEL FIATI: 600 YTL

KAFADAN KINALI AYNALI DISI MISKI

(15) KAFA SARILIGI MAYER AYNALI DISI MISKI PACALAR MAYER FIATI: 600  YTL

KAFADAN KINALI AYNALI MISKI DISI

(15) NUMARANIN DEGISIK VERSYONU DISI AYNALI MISKI

KAFA DAN KINALI ERKEK

(17) KAFA SARILIGI MAYER PACALAR GUZEL MISKI ERKEK FIATI: 500 YTL (SATILDI)

BABA MUZ ERKEK

(18) KAFA KINASI MAYER PACALARI MAYER MUZ BABA ERKEK ON NUMARA BI ERKEK FIATI: 500 YTL

DISI MUZ MISKI

(19)NUMARA KAFADAN KINALI MUZ MISKI DISI  FIATI: 400 YTL

KARA KANAT MISKI ERKEK

 ( 20 )NUMARA DAHA KAFA KINASINI YAPMAMIS KARA KANAT MISKI ERKEK FIYATI:600 YTL

KARA KANAT MISKI DISI

(21)NUMARA DAHA YENI KAFA TUGUNU TAMAMLIYO KARA KANAT MISKI DISI FIYATI:400 YTL 

DISI MISKI

(22)NUMARA HALI DESENLE SARI KAFA MISKI DISI AYAK PACA MAYER FIYATI: 500 YTL

KARA KANAT MISKI DISI

(23)NUMARA KAFADAN KINALI  KARA KANAT MISKI DISI PACALAR MAYER FIYATI: 700 YTL 

KARA KANAT MISKI DISI

(24)NUMARA KAFADAN KINALI KARA KANAT MISKI DISI PACA MAYER FIYATI: 750 YTL